METAL ROBOT魂(Ka signature) <SIDE MS> Ζガンダム魂ウェブ
METAL ROBOT魂 (Ka signature) <SIDE MS> Ζガンダム特設ページ
新たなゼータの鼓動―6月19日(土)発売「METAL ROBOT魂 (Ka signature) <SIDE MS> Ζガンダム」製品サンプル紹介TAMASHII NATIONS公式ブログ